Liečebné, wellness a relax pobyty
+421 54 474 47 74

BrusnoPOLOHA

V srdci stredného Slovenska, v údolí Slovenského Rudohoria na úpätí severných svahov Vepra a v ústí doliny Peklo, ležia obklopené zamatovou vôňou ihličnatých lesov Kúpele Brusno. Ich jedinečná poloha len niekoľko kilometrov severovýchodne od Banskej Bystrice v zalesnenom údolí Horehronia v nadmorskej výške 424 m ponúka nerušené ticho, čistý vzduch a nezabudnuteľné prostredie v lone prekrásnej prírody. Okolité hory a štíty Nízkych Tatier zvádzajú pohľady na ich vysoké končiare. Kúpeľné miesto sa nachádza v oblasti s miernou, teplou a pomerne vlhkou podhorskou klímou. Obec Brusno leží medzi horstvami Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria, v západnej časti okresu Banská Bystrica, severovýchodne od okresného mesta. Rozkladá sa na obidvoch brehoch rieky Hrona. Brusno je v rámci Slovenska situované takmer v jeho geometrickom strede, ktorý sa nachádza neďaleko na juhozápadnom úpätí Vepra (1339 m). Z pravej strany do údolia Hrona spadá južné predhorie Nízkych Tatier s masívom Prašivá. Reliéf je značne členitý, zvlnený a jednotlivé vyvýšeniny dosahujú až nad 1500 m nad morom (Veľká Chochuľa 1754 m – najvyšší vrchol Prašivej, Veľké Košarisko 1682 m, Lučatínska Hoľa 1588 a Kabanec 1535 m). Tieto vyvýšeniny majú typický hôľny charakter – nie sú bralnaté, svahy sú hladké, v lete zelené, v zime zas oslnivo biele. Okolie obce je okrem nízkej zníženiny v údolí Hrona hornaté, tu sa rozkladajú lúky, pastviny a hlavne lesy. Rieka Hron preteká obcou v dĺžke asi 2 km, priberá prítoky: Sopotnicu – pravobežný a Brusnianku – ľavobežný. Sopotnica – 12,6 km dlhý ravostranný prítok Hrona bystrinného charakteru, pramení v Nízkych Tatrách pod Veľkou Chochuľou vo výške okolo 1402 m nad morom. Brusnianka- ľavostranný prítok Hrona, je dlhý 8,8 km. Pramení v západnej časti Slovenského Rudohoria pod Kolbou vo výške okolo 955 m nad morom.

 

HISTÓRIA

Prvýkrát sú pramene písomne doložené v roku 1818 vo farskej kronike v Medzibrode. Až do roku 1834, kedy sa začala stavba prvého kúpeľného domu, dokončeného v roku 1837, sa v dokumentoch neuvádza kúpeľné využitie prameňov. Je viac ako pravdepodobné, že pramene boli využívané drevorubačmi, baníkmi, uhliarmi už dávno pred týmto rokom, keďže popri nich chodili dolinou Brusnianky denne do práce. Prvá sezóna v kúpeľoch sa začala v roku 1838 a trvala až do roku 1859, kedy kúpeľný dom zhorel. Bol obnovený v roku 1861 s pôdorysom v tvare písmena U - dnešný pavilón Vepor. Obdobie 1. ČSR bolo pre brusnianske kúpele obdobím rozkvetu. Na ubytovanie v kúpeľoch v tom čase slúžili 3 jednoposchodové hotely (Ďumbier, Vepor, Paula) so 150 izbami. Hotely boli vybavené elektrinou a vodovodom. Po 2. sv. vojne boli kúpele v zlom technickom stave, ktorý ešte zhoršil požiar v roku 1947. Na obnovu brusnianskych kúpeľov sa podujali Podbrezovské železiarne (toho času Stredoslovenské železiarne), ktoré sa v roku 1947 stali ich novým vlastníkom. Komunistický prevrat v roku 1948 odštartoval proces znárodňovania a kúpele v Brusne sa dostali do rúk štátu. Najväčšie architektonické zmeny zaznamenali kúpele po roku 1974, kedy sa začalo s výstavbou pavilónu Poľana, ktorý bol otvorený v roku 1985. V súčasnosti sú Kúpele Brusno akciovou spoločnosťou.

 

PRÍRODNÁ LIEČIVÁ VODA

K liečebným účinkom sa využívajú pramene prírodných liečivých minerálnych vôd klasifikovaných ako „prírodná minerálna voda, vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogén- uhličitanovo-síranovo, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov a síranov, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluoridového iónu, slabo kyslá, studená. Využívajú sa štyri minerálne pramene – Ondrej, Ludvik, Paula a Ďumbier, všetky pramene majú prakticky rovnaké chemické zloženie, pričom všetky sú využívané na pitnú kúru a prameň Ondrej súčasne k príprave minerálnych uhličitých kúpeľov. Prameň „Ondrej“ je tiež plnený v plniarni Kúpeľov Brusno vo viacerých objemoch vo fľašiach a expedovaný do maloobchodnej siete pod obchodným názvom „Brusnianka“. Vody sa používajú najmä na pitné kúry a minerálne kúpele. Účinok pitných kúr je najvýraznejší pri ochorení tráviaceho ústrojenstva a účinok minerálnych kúpeľov je najmä pri ochoreniach srdcovo-cievneho, pohybového a kožného aparátu.

PRAMENE:

Prameň Ludwig

Voda je síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, slabo mineralizovaná (3348,2 mg/l), podľa obsahu plynov je silno uhličitá, obsahuje 1525,2 CO2, podľa teploty vody zaraďujeme prameň medzi studené teplice (16,7 °C), výdatnosť prameňa je nepatrná, 0,07 l/s.

Prameň Paula

Voda je síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, slabo mineralizovaná (3312,4 mg/l), silno uhličitá (1630 CO2), studená teplica (16,6 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,05 l/s.

Prameň Hedviga

Voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, slabo mineralizovaná (2789,5 mg/l), silno uhličitá (1260 CO2), studená teplica (17,9 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,3 l/s.

Prameň Ondrej

Voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-sodno-horečnatá, slabo mineralizovaná (2942,1 mg/l), slabo uhličitá (960 CO2), veľmi nízko termálna (20,2 1 °C), výdatnosť je veľmi malá, 1,6 l/s. Minerálna voda z tohto prameňa je expedovaná po celom Slovensku ako Prírodná liečivá voda Brusnianka

Prameň Vepor

Voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, slabo mineralizovaná (1268,7 mg/l), slabo uhličitá (350 mg CO2/l), studená (14,5°C), výdatnosť je nepatrná, 0,13 l/s.

Prameň Ďumbier

Voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnato-sodná, slabo mineralizovaná (2442 mg/l), silno uhličitá (1175,2 mg CO2/l), studená teplica (19,8 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,12 l/s.

BB-88 Vrt ŠHB 1

Voda je slabo mineralizovaná (4076,2 mg/l), slabo uhličitá (250 mg CO2/l), studená (12,8 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,07 l/s.

BB-89 Vrt ŠHB 2

Voda je veľmi slabo mineralizovaná (544 mg/l), slabo uhličitá (0, CO2), veľmi nízko termálna (26 °C), výdatnosť je malá, 5,8 l/s.

 

BRUSNIANKA

V lesoch Slovenského Rudohoria môžete naraziť na medvede, vlky, rysa, vysokú a čiernu zver, výnimkou nie sú ani draví vtáci. V riečkach sa niekedy vyskytuje vydra. Práve medveď je považovaný za kráľa slovenských zvierat, tak ako Brusnianka má ambíciu kraľovať kvalitným slovenským minerálnym vodám.

 

Poskytované služby

Základným liečebným prostriedkom je kúpeľ v minerálne vode, ktorá tvorí základ pre liečebné procedúry v kúpeľoch vo forme vaňového, sedacieho kúpeľa a formou pitnej kúry. Významný terapeutický účinok majú klasické, reflexné, podvodné masáže, rehabilitačné plávanie, vodoliečebné a elektroliečebné procedúry. Dôležitou súčasťou terapie je liečebný telocvik v individuálnej a skupinové forme. Komplexnú liečbu dopĺňa aj oddelenie oxygenoterapie, podkožná aplikácia oxidu uhličitého vo forme plynových injekcií a suchý uhličitý kúpeľ. Kúpele Brusno poskytujú okrem komplexnej kúpeľnej a rehabilitačnej liečby aj diagnostické vyšetrenia: kardiologické vyšetrenia EKG, sonografické vyšetrenie srdca, ergometriu, ambulantné monitorovanie krvného tlaku a srdca, biochemické a hematologické vyšetrenia krvi (krvný INR glykemický profil).

Liečebná rehabilitácia

Rehabilitačné plávanie

Využíva sa na plávanie a hydrokinezioterapiu v recirkulovanej vode je vybavený tryskami a protiprúdom. Vztlak vody príjemne nadľahčuje, klient vo vode vykonáva pohyby, ktoré na suchu pre slabosť svalov a bolesť nemôže vykonávať. Teplota vody je 32,5 °C.

Cvičenie v bazéne - hydrokinezioterapia

Je odborná aktívna liečebná telesná výchova vo vode. Cvičí sa v skupinách alebo individuálne pod vedením fyzioterapeuta . Procedúra sa využíva predovšetkým u klientov s chorobami pohybového, srdcovocievneho aparátu a tiež po operačných stavoch tráviaceho ústrojenstva, pri liečbe obezity a pri ochoreniach z poruchy látkovej výmeny. Procedúra trvá 20 minút.

Liečebný telocvik

Individuálny telocvik

Cieľom ITV je zabezpečenie dostatočnej svalovej sily, úprava svalových spazmov, kontraktúr, odstránenie reflexných zmien bolestí z okolia kĺbov, puzdier a väzivového spojenia, odstrániť pohybové blokády pod vedením fyzioterapeuta. ITV je zameraná na rozvoj funkčnej adaptácie organizmu. Doba trvania procedúry: 35 minút.

Skupinový telocvik

Je zameraný na zlepšenie pohybových funkcií klientov ,cvičí sa v primeranom ľahkom netesniacom oblečení. Klienti sú zaraďovaní do skupín podľa diagnózy (po IM,operácii žľčníka, pri ochoreniach pohybového aparátu). Doba trvania procedúry: 20 minút

Cvičenie vo fitness centre

Zamerané na kondičné cvičenie posilňovanie jednotlivých svalových skupín.

Termoterapia

Parafínový zábal

Je lokálna aplikácia tepla pomocou parafínu. Aplikácia sa prevádza prikladaním rúšok namočených do tekutého parafínu, ktorého teplota je 60 stupňov Celzia. Po aplikácii parafínu sa oblasť prekryje izolačnou tkaninou a prikryje sa vlnenou prikrývkou. Poloha počas aplikácie závisí od lokality podania. Lokálne teplo pôsobí relaxačne, uvoľňuje spazmy, zmenšuje chronickú bolesť, zvyšuje lokálne prekrvenie.

Lokálne teplo nie je možné aplikovať pri akútnych zápaloch u klientov s kardiovaskulárnym ochorením s hypertenziu a ochorenie štítnej žľazy. Trvanie procedúry je 15 minút.

Rašelinový zábal

Pri tejto procedúre ide o aplikáciu peloidného zábalu. Je to originálna forma lokálnej aplikácii tepla prikladaným rašelinových zábalov, ktoré sa zohrievajú v špeciálnych nádobách. Účinky sú podobné ako pri parafínových zábaloch. Trvanie procedúry je 15 minút.

 

VÝLETY V OKOLÍ

 
Jaskyňa Bystrá

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. Prehliadkový okruh má dĺžku 580 m a je takmer bez prevýšenia, prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je približne 6°C.

Čiernohronská železnica a Lesnícky skanzen Vydrovo

ČHŽ premáva na úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do Vydrovskej doliny (spolu 14 km) + Dobroč (4km). Vozový park pozostáva z štyroch parných lokomotív, piatich motorových lokomotív a motorového vozňa M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov vrátane reštauračného vagóna. Jazda trvá 55 min. Skanzen Vydrovo je 2 hodinová turistická prehliadka prírody.

Hrad Slovenská Ľupča

Hrad stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier od 13. storočia. Spĺňal funkciu strážneho hradu, ktorý dohľadal na významnú obchodnú stredovekú cestu Via magna, vedúcu pod úpätím hradu. Na hrade sa často zdržiaval panovník Žigmund Luxemburský. V súčasnosti je hrad v majetku Železiarní Podbrezová a.s. Návštevníkom, zaujímajúcim sa o históriu, ponúka prehliadky hradu s odborným výkladom.

Artikulárny kostol v Hronseku

Drevená sakrálna architektúra z roku 1726 je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Kostol je postavené výlučne z dreva a pri jeho stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec, musel byť postavený za jeden rok, bez hlavného vchodu do dediny a bez veže. Vyznačuje sa originalitou a jedinečným technicko–umeleckým riešením. Spájajú sa tu prvky škandinávskej, nemeckej, iónskej a slovanskej architektúry. Kapacita je až 1100 miest.

Špania Dolina a Banícke múzeum

Špania Dolina 728 m nad morom v Stredoslovenskom kraji, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Kedysi preslávená po celej Európe bohatým náleziskom medenej rudy dnes ponúka prekrásne ničím nerušené horské prostredie. Z haldy šachty Maximilián je nádherný panoramatický výhľad na okolité hory. Náučné chodníky privedú turistov k miestam zašlej slávy baníckej histórie - šachtám a štôlňam ukrytých v okolitých lesoch.

Zima

Zima ponúka návštevníkom kúpeľov rozmanité možnosti zimných športov v neďalekých lyžiarskych strediskách Nízkych Tatier. Perfektne upravené svahy sánkarských a lyžiarskych dráh v lyžiarskych strediskách do vzdialenosti 25 km, regionálneho až svetového významu s využitím lyžiarskej škôlky a školy s kompletným servisom Vám zaručia bezstarostné chvíle oddychu a zimných radovánok aj vo večerných hodinách.

Lyžiarske strediská

Jasná Nízke Tatry

Nadmorská výška: do 2 024 m n. m.

Jasná Nízke Tatry ako najväčšia lyžiarska aréna s výbornými podmienkami pre zimné športy na Slovensku ponúka na severnej i južnej strane Chopku nekonečné možnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu. Na vrchol Chopku sa dopravíte najmodernejšími lanovkami funitel alebo 15-miestnou kabínkou. Stredisko ponúka 45 km perfektne upravených zjazdoviek rôznych obtiažností, vhodných pre začiatočníkov, rodiny s deťmi, pokročilých lyžiarov a aj na usporiadanie pretekov svetovej úrovne. Moderný zasnežovací systém v dĺžke takmer 27 km poskytuje garanciu snehu minimálne 5 mesiacov v roku. Milovníci divokej jazdy si prídu na svoje v mnohých freeridových zónach a v skvelom snow parku. Večer sa v Jasnej lyžuje na dvoch osvetlených zjazdovkách. Dĺžka zimnej sezóny je spravidla od začiatku decembra do konca apríla. Na Chopku premáva 30 lanoviek a vlekov s prepravnou kapacitou viac ako 30 000 osôb za hodinu.

Ski Tále

Nadmorská výška: 580 – 860 m n. m.

V stredisku Ski Tále ponúkame výber zimných aktivít najrôznejšieho druhu. O plynulú prevádzku na svahoch sa stará 6 vlekov s kapacitou 4 110 osôb za 1 hodinu. K dispozícii sú precízne udržiavané trate pre náročných i menej náročných lyžiarov, svah vyhradený pre začínajúcich lyžiarov. Celková dĺžka tratí 2,77 km je umelo zasnežovaná. Počas večerného lyžovania sú k dispozícii 3 lyžiarske vleky a dĺžka tratí 1,5 km. Pre vyznávačov klasického lyžovania je pripravená v pôsobivom prostredí zasneženého golfového ihriska bežecká trať s okruhom 6,5 km. I nelyžujúci návštevníci majú možnosť stráviť čas aktívne, k dispozícii je jazda na nafukovacích kolesách – snowtubing.

Park Snow Donovaly

Nadmorská výška: 900 – 1361 m n. m.

K dispozícii je viac ako 11 km pravidelne upravovaných lyžiarskych tratí, zo 17 zjazdoviek viac ako 7 km zasnežovaných umelým snehom. Určite nevynecháte príležitosť na vzrušujúce nočné lyžovačky, alebo pohľad na zasnežené pohoria z vtáčej perspektívy počas paraglidingu. Ak milujete snowboard-adrenalín, vyjdú vám v ústrety špičkové terény lákajúce na freeriding, jumpovanie, s množstvom railov a prekážok. A množstvo atrakcií na vás ešte len striehne.

Mýto pod Ďumbierom

Nadmorská výška: 598 – 998 m n. m.

Lyžiarske stredisko je situované na severných svahoch predhoria Nízkych Tatier. Orientácia, kofigurácia a výnimočný charakter kopca, ktorý spĺňa svojimi parametrami (homologizácia pre FIS preteky) všetky predpoklady pre kvalitnú lyžovačku nielen pre náročných, aktívnych lyžiarov, ale aj menej zdatných a začiatočníkov. Prepravu lyžiarov zabezpečuje nová štvorsedačka POMA UNIFIX s kapacitou 2000 osôb/hod, ako aj 3 vleky, ktoré zvýšia celkovú prepravnú kapacitu na 3 600 osôb / hod. Predpokladom dobrej lyžiarskej sezóny sú kvalitné snehové podmienky, ktoré zabezpečujeme vybudovaným zasnežovacím systémom pozdĺž všetkých lyžiarskych tratí v celkovej dĺžke 2,5 km. Všetky lyžiarske trate sa denne upravujú najmodernejšou technikou a zaškoleným personálom.

Brusno

Nadmorská výška: 410 m n. m.

Priamo v obci Brusno sa nachádza lyžiarsky vlek pre menej náročných lyžiarov, sánkarov a dobre upravené bežecké trate.

video
Brusno - kúpele
Brusno

Brusno - kúpele
Brusno - kúpele

Brusno