dizi indir
swinger porno
 Atrakcje
Nachádzate sa na: Slowackie u... > Słowacja > Bardejovske... > Atrakcje

Bardejovske Kupele - Atrakcje

Miasto Bardejov, które znajduje się 4 km od uzdrowiska Bardejovske Kupele, otrzymało cene UNESCO za ochronę zabytków takich jak:Bazylika św. Egidia

- jest to trzy częściowa bazylika z początku 15. stulecia. Powstała z przebudowy starszego kościoła z 14. stulecia. W miejscu dzisiejszego kościoła stał prawdopodobnie klasztor i kompleks braci cysters, o których również pisze się w liście z roku 1247. Na budowie kościoła pracowało dużo majstrów, np. majster Mikołaj z Bardejova, majster Stefan, majster Jan z Preszowa. Podczas pożaru oraz trzęsieniu ziemi w roku 1725 spadła wieża, którą jednak poprawili. Ponowny pożar w roku 1878 był powodem do całkowitej rekonstrukcji obiektu, którą zrealizowali majstrowie J. Steindl i F. Schulek w latach 1878 – 1899. Najcenniejszą częścią wnętrza bazyliki jest unikalny zestaw jedenastu skrzydłowych ołtarzy z lat 1460 – 1520, które stoją na swoich pierwotnych miejscach do dzisiejszych dni. Główny ołtarz św. Egidia jest nowogotycki i czteroskrzydłowy z roku 1878. Wnętrze dopełnia więcej obrazów ołtarza, pastoforium gotyckie oraz chrzcielnica, gotyckie posągi z roku 1479 – 1485 w łuku triumfalnym, ławki, deski na grobach, to wszystko należy do cennego wyposażenia bazyliki. Na zewnątrz kościoła znajdują się gotyckie malowidła z 16. stulecia, które przedstawiają postawy św. Krzysztofa oraz trzech węgierskich patronów – św. Stefana, Ladislava i Imricha.

Rynek
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na rynek miasta, który pozostaje z kamieni z rzek a z trzech stron otaczają go domy mieszczańskie, które mają znaki gotyki oraz renesansu.Ratusz miejski

- jest niespotykaną budowlą, na której łączą się elementy wcześniejszego renesansu z elementami i malowidłami późnej gotyki. Wysokie szczyty z dachem pochyłym oraz arkier schodowy, są charakterystycznymi elementami dla dwupiętrowego budynku w centrum rynku. Dzisiaj znajdują się w ratuszu najcenniejsze części funduszu Muzeum Szarisza.
Budowa ratusza rozpoczęła się w roku 1505 a została zakończona w roku 1511. Budowle mieli pod dozorem majstrowie Alexander i Alexius. Malowidła na ścianach na zewnątrz pochodzą z roku 1641. W późniejszych czasach został ratusz remontowany a w latach 1904 – 1905 zrekonstruowany i dostosowany do potrzeb muzeum. Ostatni większy remont był przeprowadzony w roku 1988. Najcenniejszymi częściami ratusza są architektoniczne detale – portale, elementy dekoracyjne na szczytach, wejściowy arkier, schody, malowidła na ścianach, sufit drewniany w sali uroczystościowej w ratuszu, jak i malowane herby i napisy, które łączą późny gotyk z elementami wczesnego renesansu. Ratusz w Bardejovie jest pierwszym budynkiem renesansu w tym o to regionie.

Muzeum Szarisz - na ulicy Rhodyho, nr. 1 – pierwotnie gotycki obiekt został uzupełniony o podcienie. Obiekt ma na rogu malowidło w stylu sgrafita.
Dom kata – na ulicy Veterna, nr. 10 – obiekt jest położony na ulicy kiedyś zwanej Temnica, która łączy rynek z Grubą basztą. U góry budynku znajduje się herb. Na pierwszym piętrze zachowały się pierwotne otwory na spichlerz, które są w dzisiejszych czasach już rzadkością. Ten dom był wynajmowany katowi w mieście. Niedaleko domu było więzienie miejskie.

Dawne Gimnazjum humanistyczne - przy kościele parafialnym św. Egidia już w średniowieczu istniała szkoła. Świadczy o tym wiadomość o nauczycielowi z roku 1435, jak i napis odkryty na pierwszym piętrze południowej części fasady gimnazjum humanistycznego "ERECTA ANNO 1508". Obiekt został w latach renesansu zrekonstruowany. Do czas dzisiejszych pozostały elementy jak gzyms z napisem ANNO DOMINI 1615 oraz kamienny znak miejski. Później w latach 1841 i 1879, budynek klasycystycznie zrekonstruowali. Dzisiaj tu ma miejsce szkoła muzyczna imienia Wojciecha Kellera, który był bardejovskim kompozytorem muzycznym.

Kościół Ewangelicki cerkwi wyznania augsburskiego – tolerancyjny, klasycystyczny – był zbudowany w latach 1798 – 1808. Wnętrze kościoła jest wyposażone w stylu gotyckim z 2. połowy 19. stulecia. Budowla ma podłużny kształt z półkolem i jest zdobiona pruskimi sklepieniami.

Klasztor franciszkanów oraz kościół św. Jana Chrzciciela – pierwotnie budynek gotycki zbudowany po roku 1460. Przy rekonstrukcji w stylu renesansu w 2. połowie 17. stulecia została w tym samym miejscu zbudowana i poświęcona ta część kościoła, do której był połączony i mur obronny. W roku 1759 został kościół i klasztor powiększony. Następna rekonstrukcja była przeprowadzona w 19. i 20. stuleciu. Wnętrze kościoła pochodzi z 19. stulecia – ołtarze, organ, kazalnica. Przedmioty liturgiczne pochodzą z 17., 18. i 19. stulecia. W klasztorze znajduje się piękna droga krzyżowa w czas renesansu oraz sklepienia na pierwszym piętrze, portal i okno.

Kościół greckokatolicki – budowla w stylu romańskim, zbudowana została w miejscu szosy murów obronnych w latach 1901 – 1902.
Słup lampy – średniowieczny – znajduje się w ogródku starego szpitala. Pierwotnie stał w miejscu cmentarza przed Bramą Górną, gdzie według księgi kar odbywały się w 16. i 17. stuleciu kary śmierci przez ścięcie głowy.

Komplet byłych łazienek żydowskich, synagogi oraz budynków gospodarczych jak i mieszkalnych – znajduje się na ulicy Mlynskej nr. 6 i 7, zachodnio od ogrodzonej części miasta. Ten o to komplet – suburbium – pochodzi z końca 18. stulecia według talmudskich przepisów. Dominuje tu duża synagoga z 1. połowy 18. stulecia, którą uzupełniają łazienki, wieża z kotłownią, jatki oraz budynek zgromadzenia. Suburbium żydowskie należy w dzisiejszych czasach do urbanistyczno-architektonicznej ciekawostki całej wschodniej części Słowacji. Do tego należy również i cmentarz z
Mury obronne
- bardejovski system murów obronnych był jednym z najdoskonalszych oraz najbardziej zachowanych miejskich gotyckich murów, które broniły nasze miasto w czasach średniowiecza. Później architekci włączali inne elementy, które były dostosowane do nowej techniki walki. Mury te są w dobrym stanie i są zaliczane do europejskiego funduszu dziedzictwa kulturalnego. Bardejovskie mury obronne przeszły przez trzy etapy powstania. Najstarsza wzmianka o powstaniu ogrodzenia pochodzi z roku 1352, następna z roku 1376, kiedy miasto zostało uznane za swobodne miasto królewskie. Pod koniec 14. stulecia stał wokół miasta mur z kamienia z trzema głównymi miejskimi bramami.
Drugi zasadniczy etap, który nastąpił w pierwszych latach 15. stulecia nastąpił za panowania króla Zygmunta, ten charakter systemu obronnego pozostał do dzisiejszych dni.
W pierwszej połowie 16. stulecia mury obronne przechodzą trzecim etatem oraz ostatnimi budowlanymi zmianami. Ogrodzenie zostało wzmocnione basztami, które mają kształt pół koła lub podkowy. Największa z nich to baszta „Gruba” na wschodniej stronie ogrodzenia murów obronnych. Następne baszty to „Praszna”, baszta „Duża”, baszta „Czerwona”, baszta „Dolna”, baszta „Prawo kątowa”, baszta „Renesansowa”, baszta „Archiwa”, baszta „Poligonalna”, baszta „Szkolna”, baszta „Klasztorna”.

IT - Informacja Turystyczna

photoTourist Punkt IT - Bardejowskie Kupele , Informacja Turystyczna - Tourist Information and Service in Bardejowskie Kupele - Accommodation and Information in Bardejowskie Kupele ... viac


Bardejovske Kupele
- 1 wyciag narciarski o dlugosci cca 300 m dla srednich narciarzy na miejscu !

SPORT....

KULTURA...
© Herkules kúpele na Slovensku, Tvorba web stránok - Irisoft, redakčný systém - Clever Leap™ TOPlist