Liečebné, wellness a relax pobyty
+421 54 474 47 74

SmrdákyHISTÓRIA

Ľudová povesť o vzniku kúpeľov hovorí, že minerálne pramene objavil kedysi dávno pastier, ktorý si kúpaním v neobvykle páchnucej vode prameňa vyhojil svoje „boľavé“ nohy. Zvesť o liečivom účinku prameňa sa rýchlo šírila a ľudia zo širokého okolia ho začali vyhľadávať. Podľa historických dokumentov sa osada kedysi volala po slovensky Nová Ves / Villa Nova /. Terajšie meno dostala od zapáchajúcich minerálnych prameňov. Keď sa roľníci z príležitosti výročia jarmokov schádzali v susedných mestách, tých, čo prišli z Novej Vsi prezývali „Smrdáci“. Toto meno sa potom tak vžilo, že nahradilo predošlé meno osady. Prvá písomná zmienka o kúpeľnom mieste v Smrdákoch bola uvedená v urbári z roku 1617. V roku 1763 úradný lekár Ján M. Gottmann pripravil rozbor smrdáckych vôd, v ktorom poznamenal, že v budúcnosti by v okolí týchto vôd mohli vzniknúť kúpele. Veľmi významná je medicínska dizertačná práca hlavného lekára Jozefa Callasa Nagya o kúpeľoch Smrdáky (Thermarum Büdösköensium, 1840). Okrem chemického rozboru vôd, ktorý robil nitriansky lekárnik František Lang Adolf, sú v nej aj indikácie – zoznam chorôb, ktoré sa tu úspešne liečili už pred vznikom kúpeľnej inštitúcie. Na prvom mieste sa spomínajú rôzne kožné ochorenia, ako opar, herpes, lišaje a pod. Prvý kúpeľný dom v Smrdákoch postavil majiteľ pozemkov v okolí prameňov, nitriansky podžupan Jozef Vietoris, v rokoch l832-3. Neskôr v roku 1839 tiež zásluhou majiteľa J. Vietorisa, bola postavená impozantná budova kaštieľa pre jeho rodinu a vzácnych hostí. Po niekoľkých prestavbách slúži dodnes. V roku 1950 bol vrtom zachytený cenný zdroj minerálnej vody a tak sa zabezpečila liečivá voda známeho zloženia. Hĺbkovým vrtom v r. 1953 objavili v hĺbke 301 m primárny zdroj sirovodíkovej minerálnej vody, v roku 1957 ďalší omnoho výdatnejší zdroj. Jeho obsah aktívnej dvojmocnej síry je zo všetkých doteraz známych európskych sirovodíkových vôd najvyšší.

 

KÚPEĽNÁ LIEČBA

Zdravie a liečba

Komplexná  kúpeľná liečba ochorení kože v kúpeľoch Smrdáky sa opiera o dlhoročnú tradíciu využitia unikátnych prírodných liečivých zdrojov - sírovodíkovej minerálnej liečivej vody a sírneho liečivého bahna, prostriedkov lokálnej liečby a fyzikálnej terapie i liečebnej rehabilitácie, a zároveň o vysokú erudíciu a profesionalitu lekárov a ostatného personálu. Práve tieto zložky liečebného komplexu kúpeľov Smrdáky sú zárukou výrazného liečebného efektu na zdravotný stav našich pacientov. PLK Smrdáky sú kúpele zamerané na liečbu neinfekčných kožných chorôb ako aj chorôb pohybového ústrojenstva. Pri liečbe využívajú opäť prírodné minerálne zdroje - minerálnu vodu s vysokým obsahom sírovodíka a minerálne sírovodíkové bahno. Okrem balneoterapie disponujeme i moderným rehabilitačným oddelením.

Zdravotná starostlivosť

V kúpeľoch Smrdáky je základom pre liečbu sírovodíková minerálna voda, ktorá patrí k vodám s najvyšším obsahom sírovodíka v Európe.  Uplatňovanie všetkých liečebných postupov je v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. V liečebnom procese hrá hlavnú úlohu lekár, ktorý okrem základného medicínskeho vzdelania musí byť špecialista s erudíciou v oblasti dermatológie alebo balneológie, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Lekár na začiatku pobytu pacienta vyšetrí, stanoví alebo spresní diagnózu a aktuálny stav pacienta, stanoví plán na liečbu ochorenia. Individuálny liečebný program sa v priebehu liečenia pravidelne 1x týždenne kontroluje a podľa potreby upravuje.

Liečebné postupy

Pri vstupnej prehliadke vykoná sestra a lekár úplné anamnestické vyšetrenie, ktoré je nutné na poznanie vlastného ochorenia a jeho príčin. Pohovor s pacientom umožňuje lekárovi získať pacientovu dôveru. Kompletným klinickým vyšetrením si lekár dopĺňa poznatky získané anamnézou. Urobí vyšetrenie kože  pacienta s posúdením aktuálneho stavu kožných prejavov, meranie pohybových funkcií, sleduje stereotypy pohybu a chôdze, pozoruje úkony bežných činností, meria silu svalov, zistené odchýlky od normy, prípadne i zmeny v sledovaných fyziologických parametroch si overuje ďalšími vyšetreniami. Počas kúpeľnej liečby niekedy dochádza k prechodnému subjektívnemu, ale i objektívnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta,  tzv. „kúpeľnej reakcii“.  Ide o reaktívnu prestavbu funkčných, adaptačných  a imunitných systémov organizmu vplyvom pôsobenia jednotlivých či všetkých faktorov kúpeľnej liečby. Táto reakcia môže trvať rôzne dlho a závisí od konkrétneho celkového stavu pacienta a jeho adaptability. Najčastejšie vymizne v priebehu prvých dní liečebného pobytu. Cieľom komplexnej kúpeľnej liečby je zlepšenie alebo vymiznutie kožných prejavov s predĺžením remisie (obdobie bez príznakov ochorenia alebo len s minimálnymi prejavmi), normalizácia funkcii pohybového aparátu narušených patologickým procesom. Nemenej dôležitým sa javí zlepšenie subjektívneho pocitu zdravia a zvýšenie psychickej a fyzickej zdatnosti, čo v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality života chronicky chorého pacienta.

Výsledky komplexnej kúpeľnej liečby

Komplexná kúpeľná liečba ochorení kože a pohybového aparátu má špeciálne liečebné uplatnenie. Pacient je zbavený nepriaznivých vplyvov domáceho a pracovného prostredia. Pôsobia na neho priaznivé vplyvy kúpeľného prostredia, prírodných liečebných prostriedkov, najmodernejšie prostriedky fyzikálnej liečby, liečebná starostlivosť vysoko erudovaných zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho má klient možnosť športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia. V kúpeľoch sa uplatňuje ochranný liečebný režim, pretože v zmysle zákonov SR sú kúpele zdravotníckym zariadením so všetkými zárukami zdravotnej starostlivosti. Pacient si odnáša so sebou do domáceho prostredia nielen výsledok súborného pôsobenia komplexu liečebných procedúr, ale aj stereotyp správneho ošetrovania kože, nácvik prvkov liečebného telocviku, poznatky zdravotníckej osvety, odporúčanej diéty a optimizmus pre ďalší postup. Dobré liečebné výsledky sú stimulom pre opakovanie liečby, čoho dôkazom sú časté návraty pacientov na liečenie.

video
Smrdáky
Smrdáky

Prečo my?

Prvá cestovná agentúra na Slovensku

zameraná na incomming a pobyty v kúpeľoch a wellness

Garancia najnižšej ceny a skvelé zľavy

nakúpite u nás za rovnakú cenu ako priamo v kúpeľoch a wellness

Najväčšia ponuka kúpeľných pobytov

pobyty všetkých slovenských kúpeľov na jednom mieste

Viac ako 120 000 spokojných klientov

už 18 rokov na trhu a tisíce spokojných zákazníkov

Našli sme pre vás 4 pobyty

Smrdáky
- 6x ubytovanie
- 6x polpenzia
- lekár, procedúry
od  288 / pobyt
Smrdáky
- 2x ubytovanie
- 2x polpenzia
- lekár, procedúry
od  100 / pobyt
Smrdáky
- 6x ubytovanie
- 6x polpenzia
- lekár, procedúry
od  330 / pobyt
Smrdáky
- 6x ubytovanie
- 6x plná penzia
- lekár, procedúry
od  390 / pobyt