dizi indir
swinger porno
 História
Nachádzate sa na: Kúpele > Kováčová... > História

Kováčová Kúpele - História

Kúpele Kováčová patria medzi najmladšie na Slovensku. Najstaršia písomná zmienka o Kováčovej je z roku 1254. Jej obyvatelia pravdepodobne pracovali na Zvolenskom hrade (dnes známy ako Pustý hrad) ako kováči. Liečivé účinky prameňa ako prví zistili domáci obyvatelia, keď sa v ňom kúpali. V roku 1929 sa dal pôvodný vrt vyčistiť a prehĺbiť, čím sa založili základy dnešných kúpeľov. Súčasne bol vedľa prameňa postavený neveľký kúpeľný dom a malý hotel s reštauráciou.

Kúpeľný prameň

Po rokoch výdatnosť prameňa začala klesať, preto sa uskutočnil rozsiahly hydrogeologický výskum. V roku 1964 vo vzdialenosti asi 30 m na severozápad od kúpeľného domu sa podarilo navŕtať nový prameň, ktorý má teplotu 48,5 °C. Dnes ako jediný zásobuje všetky kúpeľné zariadenia. Vyviera z hĺbky 502 m. Kapacitou 3000 l vody za minútu patrí k najvýdatnejším prameňom na Slovensku.

Klimatické pomery

Klímu kováčovskej lokality určuje predovšetkým jej geografická poloha. Územie obce patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, charakterizovanej ako mierne suchá až vlhká, s chladnou zimou a s častým výskytom inverzií teplôt vzduchu. Vysokým percentom bezveterných dní patrí Zvolenská kotlina k najmenej veterným krajom Slovenska. V kúpeľnom areáli klimatické podmienky dotvára kúpeľný les, v ktorom prevládajú ihličnaté stromy. Klíma je teda nížinného charakteru s priemernou ročnou teplotou 8 °C. Podľa priemerných mesačných teplôt vzduchu má obec chladnú zimu s priemernou januárovou hodnotou –4,7 °C. Letá sú tu teplé – najteplejším mesiacom je júl priemernou teplotou 18,8 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu je počas celého roka pomerne vysoká – ročný priemer dosahuje 75 %. Priemerný ročný úhrn zrážok je 708 mm. Podľa švajčiarskej klasifikácie možno obec Kováčová zatriediť do klimoterapeutickej oblasti so stupňom stimulácie 0–, má teda klímu sedatívnu, čo vyhovuje účelovému zameraniu kúpeľov Kováčová.

Kúpeľníctvo

Termálna voda a jej liečebné využitie vstúpili do dejín Kováčovej koncom 19. storočia. Vznik kúpeľov v obci je v priamom spojení s továrňou na výrobu plechu a železa Union vo Zvolene. Firma potrebovala pri spracovaní železnej rudy a valcovaní plechu veľa uhlia a preto začala uskutočňovať prieskumné vrty v blízkom okolí. Pri jednom z vrtov, realizovanom v roku 1898 a hlbokom 405 metrov, narazili prieskumníci na horúci prameň s teplotou vody 45 °C. Po objavení teplého prameňa sa do malého termálneho jazierka chodievali kúpať miestni obyvatelia a ľudia z blízkeho okolia. Kúpele potrebovali rozsiahle investície, aby sa dostali na úroveň iných slovenských kúpeľov.O ďalších perspektívach kúpeľného miesta, a teda aj rozvoja obce, rozhodol až výsledok rozsiahleho hydrogeologického prieskumu, keď sa v roku 1964 podarilo vo vzdialenosti asi 30 metrov na severozápad od kúpeľného domu zachytiť prameň K1 z hĺbky 502 m, horúci 48,5 °C, výdatnosti 50 l / s. Tento zhavaroval v roku 1982.

V roku 1983 bol vybudovaný terajší zdroj – vrt K2, ktorým sa v hĺbke 536 m zachytila minerálna voda rovnakej teploty i zloženia. Má síranovo-hydrouhličitanovú, vápenato-horečnatú, termálnu, hypotonickú minerálnu vodu. Prameňom sa po ochladení na 39 °C napĺňa kúpeľný bazén a vane. V kúpeľoch sa liečia pacienti chorí na pohybové ústrojenstvo a nervové choroby, pričom liečebné procedúry poskytujú špecializovaní zdravotnícki pracovníci. Z chorôb pohybového ústrojenstva sú indikované stavy po úrazoch, najmä zlomeninách a po ortopedických operáciách, nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice (artrózy, spondylózy a pod.), mimokĺbové formy reumatizmu, následné stavy po infekčných artritídach, postupujúci zápal kĺbov a postupné tuhnutie chrbtice (Bechterevova choroba). Z nervových chorôb sú indikované koreňové syndrómy podmienené chorobami chrbtice (spondylóza, spondylartróza s platničkovým syndrómom a vývojovými chybami) a bolestivé afekcie periférnych nervov po odznení akútneho štádia. Ďalej tu možno liečiť aj ženské choroby, choroby žlčových ciest a pečene ako aj žalúdočné a črevné choroby.

Prameň s kapacitou okolo 50 l / s patrí medzi najvýdatnejšie na Slovensku a zásobuje všetky tunajšie kúpeľné i rekreačné zariadenia. Liečiť sa možno po celý rok.
Základom kúpeľnej liečby v kúpeľoch sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené parafínovými zábalmi, klasickou, podvodnou i reflexnou masážou a komplexnou fyzikálno-rehabilitačnou terapiou. Neodmysliteľný je rehabilitačný telocvik a doplnkom liečby je medikamentózna liečba. Liečba v kúpeľoch Kováčová má buď ambulantný alebo ústavný charakter – pacienti sú ubytovaní v kúpeľnej liečebni Detvan, ktorá slúži pre liečbu dospelých pacientov a má kapacitu 40 lôžok. Ponúka možnosť celodenného stravovania.

© Herkules kúpele na Slovensku, Tvorba web stránok - Irisoft, redakčný systém - Clever Leap™ TOPlist