dizi indir
swinger porno
 Jasovská jaskyňa
Nachádzate sa na: Kúpele > Štós Kúp... > Jasovská j...

Štós Kúpele - Jasovská jaskyňa

Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine Košickej kotliny v Národnej prírodnej rezervácii Jasovské Dubiny, na území Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch a dolomitoch ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Dosahuje dĺžku 2811 m. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy. V jaskyni sa zistilo 19 druhov netopierov.

Patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská podkovárov veľkých (Rhinolophus ferrumequinum) na Slovensku. Osídlená v neolite (bukovohorská kultúra), dobe bronzovej, halštatskej a rímskej. Ojedinelé nálezy poukazujú aj na možné krátkodobé paleolitické osídlenie. O jaskyni sa vedelo už v druhej polovici 12. storočia. Najstarší nápis je z roku 1452. Sprístupnená už od roku 1846. Po úpravách sa pre širšiu verejnosť otvorila opäť v roku 1924. Sprístupnená je v dĺžke 550 m. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.
© Herkules kúpele na Slovensku, Tvorba web stránok - Irisoft, redakčný systém - Clever Leap™ TOPlist