Liečebné, wellness a relax pobyty
+421 54 474 47 74

Nové wellness centrum v Kúpeľnom dome Irma, priamo prepojené s hotelom Health Spa resort Thermia Palace*****

Slovensko je od nepamäti známe množstvom prameňov liečivých minerálnych vôd. Čo do počtu i kvality minerálnych prameňov patrí medzi najbohatšie štáty na svete. Na základe archeologických nálezov možno predpokladať prítomnosť človeka pri termálnych prameňoch v praveku, mnohé z nich boli známe už Rimanom.  

Darčekový poukaz - obdarujte najbližších

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Choroby obehového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny, choroby z povolania, duševné choroby,....