Dovolenka na Slovensku - kúpele, wellness a hory
+421 948 720 226

Sklené TepliceHistória

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Majetok obce spravoval Banský úrad v Banskej Štiavnici, ktorý postupne vystavoval kúpeľné budovy a zaslúžil sa o liečebné využitie termálnych prameňov. Výskyt termálnych prameňov bol považovaný za najväčšiu prírodnú zvláštnosť. Termálne vody vyvierali na blízkom vršku z travertínového pokrovu. Z viacerých prameňov boli dva najvýznamnejšie, jeden mal vodu príjemne teplú a druhý horúcu. Druhou prírodnou zvláštnosťou bol skalný, či jaskynný kúpeľ – Parenica. Prvá zmienka o kúpeľoch je z roku 1550. Koncom 17. storočia sa kúpele dostali do správy Banského úradu v Banskej Štiavnici, ktorý sa zaslúžil o výstavbu kúpeľných budov a následné liečebné využitie minerálnych prameňov. Najslávnejšie udalosti v Sklených Tepliciach sa udiali v roku 1786. Najvýznamnejší osvietenecký vedec Ignác Anton von Born na kongrese významných svetových vedcov v Sklených Teplicoach predstavil svoju metódu tzv. Bornovej nepriamej amalgácie – chemického postupu, pri ktorom ortuť naväzuje na seba čiastočky vzácnych kovov. Na tomto významnom kongrese sa zúčastnil aj slávny básnik J. W. Goethe, po ktorom je pomenovaný aj najkrajší kúpeľný dom v našich kúpeľoch. V súčasnosti v Sklených Tepliciach vyviera 7 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Využívajú sa aj umelé hĺbkové vrty a studne až do hĺbky 1600m. Sú to najvýznamnejšie pramene vulkanického pásma.

Zameranie kúpeľov

Liečivá termálna voda v našich kúpeľoch patrí svojím zložením medzi zemité vody mierne mineralizované s dominantným obsahom magnézia a kalcia, ktoré ju predurčuje na liečbu ochorení pohybového a nervového ústrojenstva. Termálna voda v bazénoch sa chemicky neupravuje a každý deň sa v bazénoch voda vymieňa. Do bazénov nateká priamo z prameňov.

Medzi najčastejšie ochorenia patria :

• Ochorenia a poškodenia pohybového ústrojenstva, indik. skupina VII
• Poúrazové a pooperačné stavy vrátane operácií medzistavcovej platničky
• Bolesti chrbtice, krížovej oblasti a kĺbov
• Výmeny kĺbov, artritída, osteoporóza
• Nervové zakončenia pohybového aparátu, indik. skupina VI
• Reumatické ochorenia

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

Aké sú účinky termálnej vody v kúpeľoch ?

Termálne vody v kúpeľoch sa začali pre zdravotné účely využívať koncom 15.storočia azačiatkom 16. storočia, využívajú sa dodnes. Účinky termálnych vôd podporujú centrálne a periférne prekrvenie organizmu, odbúravanie škodlivých látok v organizme, zrýchlenie metabolizmu. Minerálie sa cez kožu tela vstrebávajú do organizmu. Má blahodárne a liečivé účinky na pohybový a nervový aparát.

Čo spôsobuje zafarbenie vody ?

Zafarbenie vody spôsobuje obsah minerálov vo vode, minerálie sedimentujú a podľa obsahu minerálov sa voda zafarbuje do hneda, zelena a červena. Z historických zdrojov, známy doktor K.O.Moller preukázal : „ Pramene sú veľmi čisté, ale usadenina na dne je červená a zelená. Brvná a lavice sa obaľujú kamenným povlakom, a keď do vody vložíme striebro zmení farbu akoby bolo pozlátené“.

Znamená to, že voda je špinavá ?

Voda nie je špinavá, je sfarbená obsahom minerálov.

Aké druhy minerálov obsahuje termálna voda ?

Termálna voda je síranovo – vápenato – horečnatá, stredne mineralizovaná, hypotonická. S mineralizáciou 2456mg/l.

Je voda v bazénoch chemicky upravovaná ?

Sme pravdepodobne posledné kúpele na Slovensku, ktoré vodu chemicky neupravujú, iba ju ochladzujeme na teplotu prípustnú pre ľudský organizmus.

Ako často sa voda v bazénoch vymieňa ?

Voda v bazénoch sa vymieňa denne, čo umožňuje vstup aj osobám citlivým na bazénové vody.

Je jaskynný parný kúpeľ naozaj prírodná jaskyňa ?

Jaskynný parný kúpeľ je naozaj prírodou vytvorená jaskyňa, s kamenným vodopádom a s usadzovaním minerálov. Prameň termálnej vody, ktorý vyviera pod jaskyňou má 42° C. Parný kúpeľ , tzv. Parenica je ojedinelý - je to Európsky unikát, ktorý vytvorila sama príroda.

Odkiaľ sa privádza voda do bazénov ?

Raritou kúpeľov Sklené Teplice je výskyt termálnych prameňov s teplotou vody od 37°C do 52,3°C, z ktorých popri významných liečivých účinkoch vanie duch starej slávnej minulosti kúpeľov využívaných podľa historických prameňov už stáročia. V kúpeľoch vyvieralo 14 prameňov, pričom každý mal svoje meno. V súčasnosti kúpele využívajú 7 prameňov. Voda do bazénov sa privádza z hĺbkových vrtov prírodných prameňov. Doktor K.O. Moller spomínal: „ Nejestvuje tu totiž kúpeľ ako v iných kúpeľných miestach, kde termálne vody vyvierajú zo dna kúpeľných bazénov. Termálne vody tu vyvierajú na blízkom vŕšku z travertínového pokrovu všade, kdekoľvek sa hlbšie zakopne“.

Klasifikácia minerálnej vody

Prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, stredne termálna (horúca), neutrálna, hypotonická, síranová, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom fluóru (1,38 mg/L). Najväčšie zastúpenie má horčík (113,39 mg/L) a vápnik (507,75 mg/L). Okrem týchto vzácnych minerálov je obsahuje železo, draslík, bárium, lítium, sodík, amónium, stroncium, mangán a hliník.

Teplota posudzovanej vody na zdroji je 52,1 ° C. Po ochladení je možné využívať ju na vonkajšiu aj vnútornú balneoterapiu – na celotelové aj čiastkové kúpele, alebo aj pitnú liečbu. Termálna voda v kúpeľoch Sklené Teplice sa využíva predovšetkým pri liečbe ochorení pohybového aparátu a pri nervových ochoreniach.

 

Indikačné zameranie pre vonkajšiu balneoterapiu :

- ochorenia pohybového aparátu

- neurologické ochorenia

 

Indikačné zameranie pre pitnú liečbu (max. 300 – 1 500 ml/deň)

- doplnková liečba osteoporózy ( fluorid a vápnik)

- prevencia caries (fluorid)

- funkčné poruchy motility čriev (sírany)

- dyskinézy žlčových ciest (sírany)

- poruchy v tvorbe pankreatických enzýmov (sírany)

- podporná liečba cukrovky (sírany)

- infekcie močových ciest (síran vápenatý)

- čiastočné denné krytie minerálov (fluór, vápnik, horčík)


 

Obsah minerálov najdôležitejších minerálov vo vode m g . l

Katióny :

Lítium 0,041
Sodík 22,55
Draslík 11,42
Anónium 0,032
Horčík 128,97
Vápnik 529,60
Stroncium 10,973
Železo 0,38
Mangán 0,025
Bárium 0,029
Hliník 0,13

 

Anióny :

Fluoridy 1,34
Chloridy 3,64
Jodidy 0,004
Hydrogénuhličitany 340,49
Fosforečnany 0,03
Sírany 1472

 

video
Sklené Teplice
Sklené Teplice